FAQ

Frequently asked questions

พิธีทำกี่วันเห็นผล


ขั้นต่ำ 7 วัน เนื่องจากเป็นสายขาวและไม่ส่งผลอันตรายทั้งต่อผู้ทำและผู้ถูกทำพิธี
ประกอบพิธีอย่างไร


อาจารย์จะนำรูปถ่าย วันเดือนปีเกิดของผู้ทำพิธีไปประกอบพิธีกรรม 9 วัน 9 คืน สวดมนต์ 99 บท ต่อพิธีกรรม และดำเนินตามวิชาที่ได้สืบทอดตามพิธีกรรมมมา และจำกัดได้เพียง 9 คนต่อวันเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และสัมฤทธิ์ผลไวที่สุด อาจารย์ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือวิดีโอขณะทำพิธีกรรมเนื่องจากจะเป็นการรบกวนและทำให้พิธีไม่เห็นผล แต่หลังจากทำเสร็จแล้วจะส่งภาพการทำพิธีให้ดูผ่านทางไลน์
สายขาวต่างจากสายดำอย่างไร


สายขาวจะใช้บทสวดมนต์และอาจารย์ที่แกร่งกล้าวิชาได้รับสืบทอดพิธีกรรมมาเท่านั้น แต่สายดำจะเป็นการผูกจิตแบบอาฆาต อาจมีวิญญาณ หรือทำให้ผู้ถูกทำพิธีมีอาการเปลี่ยนไป เช่น หน้าหมองคล้ำ ซูบผอม จิตไม่ปกติ จนเพี้ยนเลยก็เป็นได้ และระวังมากหากพิธีสายมืดนั้นย้อนกลับเข้าหาตัวผู้ทำพิธีเอง
ศาสนาอิสลามทำได้ไหม


ศาสนาอิสลามทำได้ เพียงแต่ต้องทำบุญตามความเชื่อของแต่ละคน อย่างง่ายที่สุดคือให้ทาน บริจาค
เข้าตัวไหม บาปกรรมหรือไม่


ไม่เข้าตัวเนื่องจากเป็นสายขาว
ไม่บาปกรรมหากไม่ได้มีจิตคิดแค้นหรือเบียดเบียนใคร
แต่ผู้ที่ไม่เชื่อมักจะไม่เห็นผล ผู้ทำพิธีต้องหมั่นทำบุญรักษาศีล 5 เพิ่มขึ้นจากปกติ 2 เท่า
หลังจากทำพิธีแล้วเป็นอย่างไร


ผู้โดนกระทำอาจจะมีอาการขนลุก หรือบางคนก็ไม่รู้สึกให้ดูทีท่าว่าเค้ามีอาการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แต่ไม่ใช่การจ้องหรือจับตาดูมิฉะนั้นจะทำให้เขาจับได้และพิธีจะไมได้ผลและผู้ทำพิธีจะต้องหมั่นทำบุญ รักษาศีล 5 ไว้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ววัน